Csoportok

A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA CSOPORT BEOSZTÁSA

Egy-egy csoportszoba 25-30 fõ gyermek elhelyezését tudja kényelmesen biztosítani. A csoportszobák mérete, felszereltsége megfelel a vonatkozó elõírásoknak.
A csoportszobák díszítése, dekorációja a Helyi Pedagógiai Programunkban meghatározott környezetnevelési témaköröknek, aktualitásoknak megfelelõen történik. A gyermekek az óvodába bekerüléstõl az óvoda befejezéséig ugyannak a csoportnak a tagjai (a csoportok létszámának egyenlõ arányú elosztása esetén módosul).
Csoportonként egy óvodapedagógus és egy dajka végzi a nevelõ-oktató munkát.
Munkájukat pedagógiai asszisztensek segítik (közmunka programban résztvevõk).

Kiscsoport

A mi csoportunk neve: Micimackó csoport
Nagyon vártuk már, hogy jöhessünk óvodába, a játékok birodalmába. Az elsõ napokban sírdogáltunk, de most már vígan, örömmel telnek napjaink. Szeretünk verselni, mondókázni. Kíváncsian várjuk a mesében szereplõ állatokat, és a többi szereplõket. Örömmel várjuk a csoportunkba kispajtásainkat, akik még késõbb érkeznek hozzánk. Folyamatosan tanuljuk az óvodai napirendhez kapcsolódó szokások elsajátítását. Jól érezzük magunkat kis barátaink társaságában.
A csoport létszáma: 20 fõ

Óvó néni: Ferencz Lajosné (Mónika néni)
               
Dajka néni: Farkas Zsoltné (Mónika néni)

Gyermekek: 
Lány: 6 fő
Fiú: 14 fő
Roma nemzetiségi csoporthoz tartozó gyermekek: 12 fő

Középsõ csoport

A mi csoportunk neve: Katica csoport
Elkezdtük a második évet az óvodában - középsõsök lettünk. Valamennyi gyerek jól érzi magát a közösségben, örömmel jönnek az óvodába. Napjaink fõ tevékenységét a játék illetve az egészséges életmód mélyítése határozza meg. Igénylik a mindennapi verselést, mondókázást, éneklést. Szeretnek jókat nevetni, vidáman és tartalmasan töltik napjaikat.
A csoport létszáma: 25 fõ

Óvó néni: Erdélyi Szabina (Szabina néni)
                 Mányiné Czine Helga (Helga néni)

Dajka néni: Soltész Jánosné (Ildikó néni)

Gyermekek:
Lány: 11 fő
Fiú: 14 fő
Roma nemzetiségi csoporthoz tartozó gyermekek: 18 fő

Nagycsoport I.

A mi csoportunk neve: Pillangó csoport
Nagycsoportosok lettünk. Sokat játszunk, tanulunk, szeretünk sétálni, kirándulni. Fontosnak tartjuk az egymásra való odafigyelést, törõdést, a szeretetet, a megbecsülést. E szerint az értékek szerint neveljük gyermekeinket. Az ügyes gyerekek jövõre már iskolába mehetnek.
A csoport létszáma: 22 fõ

Óvó néni: Rácz Józsefné (Lívia néni)
                Szatmáry Ákosné (Zsuzsa néni)

Dajka néni: Balogh Ferencné (Marika néni)

Gyermekek:
Lány: 9 fő
Fiú: 13 fő
Roma nemzetiségi csoporthoz tartozó gyermekek: 10 fő

Nagycsoport II.

A mi csoportunk neve: Méhecske csoport
Nagycsoportos gyerekekbõl okos, dörzsölt, iskolába készülõ gyerekek lettünk. Kedvenc tevékenységeink közé tartozik a számolás, tornázás, barkácsolás, és az új dolgok felfedezése. Minden érdekel bennünket, ami körülöttünk történik! A színes és tartalmas programoknak aktív résztvevői vagyunk, szeretünk kirándulni.
A csoport létszáma: 17 fõ

Óvó nénik: Kozma Mária (Marika néni)
                  Balogh Alexandra Rebeka (Rebeka néni)

Dajka néni: Újhelyi Ferencné (Erzsike néni)

Gyermekek: 
Lány: 10 fő
Fiú: 7 fő
Roma nemzetiségi csoporthoz tartozó gyermekek: 16 fő