Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hírdet

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda

2 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A Közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a köznevelési törvény,
- az óvodai nevelés országos alapprogramja,
- a helyi nevelési program, és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, Óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz,
- óvodapedagógusi végzettséget igazoló oklevél fénymásolata,
- motivációs levél,
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 23.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Rácz Istvánné nyújt, a 44/350-105-ös telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kántorjánosi Csicsergő Óvoda címére történő megküldésével (4335 Kántorjánosi, Arany János út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 141/2022, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Óvodapedagógus.
- Elektronikus úton Rácz Istvánné részére a kantorjanosiovoda@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.